Danh mục

DEN ROI RAY TRANG TRI QUAN

ĐÈN RAY SMD TỪ 5W ĐẾN 12W

Giá: 77.000 VND

Đặt mua

Thông tin chi tiết

CÓ 2 LOẠI VỎ ĐEN HOẶC VỎ TRẮNG, ÁNG SÁNG VÀNG HOẶC ÁNH SÁNG TRẮNG

 

5W : 77.000 VNĐ

7W : 84.000 VNĐ

9W : 116.000 VNĐ

12W : 119.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến