Danh mục

BÓNG U LED| DEN U LED

BÓNG U LED 5-7-9-12-16-24-32W

Mã sản phẩm: ULED

Giá: 26.000 VND

Đặt mua

Thông tin chi tiết

5W :26.000

7W:30.000

9W: 33.000

12w: 45.000

16W: 51.000

24W :82.000

32W: 99.000

Hỗ trợ trực tuyến